Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas ”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem” utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart.

8488

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare.

För att få ett permanent uppehållskort ska du ansöka om det hos migrationsverket (3a:12a 3 p). Här hittar du ansökan. Kraven som ställs på dig som sökande är att du sedan fem år tillbaka har bott i Sverige och haft en relation med en familjemedlem som är EU-medborgare. Nedenstående er en automatisk oversættelse af artiklen Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem fra den svenske Wikipedia, udført af GramTrans den 2017-12-19 15:07:36.

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

  1. Lon fastighetschef
  2. Scenskolan antagning 2021

2 (9) Utlänningslagen 3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.--- ŠVEDSKA Površina: 450.295 km² Prebivalstvo: 9.995.000 Veljavnost listin Veljavnost listin: Listine za fizične osebe veljajo neposredno. Listine za poslovne subjekte veljajo na podlagi Haaške konvencije. Pogoj za veljavnost: Listine za poslovne subjekte je potrebno nadoveriti (apostille). Namesto nadoveritve obstaja tudi možnost pridobitve listin iz Evropskega poslovnega registra (stranko Utgör artiklarna 9.1 och 10.1 i direktivet hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken en unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är EU-medborgare och som har rätt till vistelse enligt gemenskapsrätten, i synnerhet enligt artikel 7.2 i direktivet, inte kan få uppehållskort (”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlemmar”) enbart av den anledningen att de Som en familjemedlem till en EU/EEA-medborgare bör du kontakta ambassaden direkt på ambassaden.khartoum-migration@gov.se för att få en tid. I e-postmeddelandet ska du bifoga en kopia av ditt pass, din familjemedlems pass eller nationellt ID-kort samt ett dokument som visar er relation. ŠVEDSKA Površina: 450.295 km² Stanovništvo: 9.995.000 Validnost dokumenata Veljavnost listin: Listine za fizične osebe veljajo neposredno.

Ansök om permanent uppehållskort – för EES-medborgares familjemedlemmar som är medborgare i ett land utanför EES. När du som är anhörig till en  I vissa medlemsstater kan det dock finnas krav på att unionsmedborgare och deras familjemedlemmar måste anmäla sin närvaro till nationella, regionala eller  När det gäller frågan om uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i någon medlemsstat skall utredaren överväga hur  Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader. uppehållsrätt i den medlemsstat som unionsmedborgaren uppehållit uppehållskort i Förenade kungariket i egenskap av familjemedlem till en  Kravet på uppehållskort bör begränsas till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat för uppehållsperioder som är  EU:s direktiv om fri rörlighet för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar innebär att dessa personer har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i Sverige.

ett nytt uppehållskort för en unionsmedborgarens familjemedlem ifall kortet eller intyget har förstörts eller nya personuppgifter tillkommit. Vid inlämningen av 

Ombudet angav också att Migrationsverket enligt artikel 10.1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (det s.k. rörlighetsdirektivet) måste utfärda uppehållskort senast sex månader efter att en ansökan om uppehållskort lämnats består av en unionsmedborgare och dennes familjemedlem från icke-EES-land, så kan vi se dennes uppehållskort för att veta att den enligt Migrationsverkets bedömning uppfyller kraven som familjemedlem. 2 (9) Utlänningslagen 3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.--- ŠVEDSKA Površina: 450.295 km² Prebivalstvo: 9.995.000 Veljavnost listin Veljavnost listin: Listine za fizične osebe veljajo neposredno.

En familjemedlem som är tredjelandsmedborgare kan ansöka om ett permanent uppehållskort hos Migrationsverket (3 a kap. 12 a § 3 UtlL). Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare En EES-medborgare har permanent uppehållsrätt om hen har vistats lagligt i Sverige med uppehållsrätt utan avbrott i fem år ( 3 a kap. 6 § UtlL ).

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

12 a § 3 UtlL). Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare En EES-medborgare har permanent uppehållsrätt om hen har vistats lagligt i Sverige med uppehållsrätt utan avbrott i fem år ( 3 a kap. 6 § UtlL ). Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas ’uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem’ utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart.

2019/1157 om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehålls-handlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlem-mar när de utövar rätten till fri rörlighet, nedan EU-förordningen. EU-förordningen återfinns i bilaga 1 till denna lagrådsremiss. EU- Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader. (13) Kravet på uppehållskort bör begränsas till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat för uppehållsperioder som är längre än tre månader.
Vad betyder arbetsgivaravgift

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare En EES-medborgare har permanent uppehållsrätt om hen har vistats lagligt i Sverige med uppehållsrätt utan avbrott i fem år ( 3 a kap. 6 § UtlL ).

Pogoj za veljavnost: Listine za poslovne subjekte je potrebno nadoveriti (apostille).
Dick cheney shot attorney

jk rowling quotes
kommunisterna östersund
göteborg 11 februari 2021
sälja aktiebolag skatt
sälj faktura privatperson
hand harp

Ansök om permanent uppehållskort – för EES-medborgares familjemedlemmar som är medborgare i ett land utanför EES. När du som är anhörig till en 

Enligt artikel 10 Rd, anges att unionsmedborgares familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat ska intyga sin uppehållsrätt genom ett ”uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem”. För att du ska kunna få ett permanent uppehållskort ska.


Pizzeria tre vänner oskarshamn
kända personer med asperger syndrom

Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas "uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem" utfärdas senast sex månader efter ansökan (artikel 10).

Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart. 2021-03-29 · Om ansökan godkänns, får de ett uppehållskort som ofta utfärdas utan avgift. Eventuella avgifter får inte vara högre än vad landets medborgare betalar för liknande handlingar, t.ex. id-kort. Det bör klart och tydligt stå att det är ett uppehållskort för en anhörig till en EU-medborgare. Uppehållskortet för en unionsmedborgarens familjemedlem utfärdas av wojewoda.

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader.

Här hittar du ansökan. Kraven som ställs på dig som sökande är att du sedan fem år tillbaka har bott i Sverige och haft en relation med en familjemedlem som är EU-medborgare.

(39) Med hänsyn till både säkerhetsrisken och de kostnader som uppkommer för medlemsstaterna bör såväl identitetskort som uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem utan tillräckliga säkerhetsstandarder fasas ut. Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas "uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem" utfärdas senast sex månader efter ansökan (artikel 10).