dilemma för socialarbetare. I första hand gäller det socialarbetare som är biståndshandläggare, då dessa möter det här etiska dilemmat i sitt dagliga arbete, vilket resulterar i en svår arbetssituation för biståndshandläggarna. 1.1 Syfte & Frågeställningar

8420

“handlingsutrymme” were used as theoretical framework. The results seem to indicate that there are, according to the social secretaries, advantages as well as disadvantages to this approach. They experience the process of LVM as a bit of a dilemma. The social secretaries believe that the law is necessary for them so that they can act

En kvalitativ undersökning om hur handläggare inom Försäkringskassans sjukförsäkringssystem samt socialtjänstens försörjningsstöd tolkar sitt handlingsutrymme Författare: Annelie Andersson Handledare: Daniel Nilsson Ranta Examinator: Anders Östnäs Termin: VT11 Kurskod: 2SA300 Den maktaspekt som handlingsutrymmet innebär för socialsekreterare och biståndshandläggare är ett väldiskuterat ämne. Ett dilemma uppstår då den yrkesverksamme möter människor med individuella behov, samtidigt som regler inom organisationen måste beaktas. Detta upplever respondenterna som ett etiskt dilemma som yrkesutövarna kan möta. Yrkesutövarna begränsar medvetet sina individuella handlingsutrymmen för att inte låta godtycklighet eller sympati påverka avvisningsbesluten. Studiens resultat visar tydligt att … Svensson et al har skrivit om handlingsutrymme i det sociala arbetet. De menar att det mellan organisationens ramar och klientens intressen finns ett utrymme där socialarbetaren verkar. Här finns ett handlingsutrymme som den enskilda socialsekreteraren kan utnyttja på Handlingsutrymme - ett byråkratiskt dilemma?: En kvalitativ undersökning om hur handläggare inom Försäkringskassans sjukförsäkringssystem samt socialtjänstens försörjningsstöd tolkar sitt handlingsutrymme.

Handlingsutrymme dilemma

  1. Orminge vardcentral
  2. Moms danmark faktura
  3. Folktandvården rosengård nummer
  4. Lara sig nya saker
  5. Hogt ferritin symtom
  6. Good essay writing a social sciences guide pdf
  7. Aktiebolag styrelse antal ledamöter
  8. Projektplan doktorand exempel
  9. Svens maskin o service

av H Olsson · 2018 · Citerat av 5 — inskränkningar i det personliga handlingsutrymmet, där den enskilde inte ges rätt frågor som är förknippade med moraliska och etiska dilemman samt att det. av J Nilsson — slutsatser är att socialsekreterarnas handlingsutrymme begränsas vid hög och sänka ribban och hamna i det här etiska dilemmat du vet, vad är det som är. av L Nyberg · Citerat av 1 — Osäkert (upp)handlingsutrymme handlingsutrymmet och hur relationen ser ut mellan dessa. Street-level bureaucracy : dilemmas of the individual in. PDF | Handlingsutrymme, eller diskretion som det också brukar benämnas, är en dilemma.

PDF | Handlingsutrymme, eller diskretion som det också brukar benämnas, är en dilemma. Även om de skulle vilja påverka exempelvis arbetets organisering. handlingsutrymme vid biståndsbedömningar ökar risken för ojämlika Marttila, AR, Johansson, E, Whitehead, M, Burström, B. Dilemmas in.

Background Care-managers are responsible for the public administration of individual healthcare decisions and decide on the volume and content of community healthcare services given to a population. The purpose of this study was to investigate the conflicting expectations and ethical dilemmas these professionals encounter in their daily work with patients and to discuss the clinical

Ingår i: När den professionella autonomin blir ett problem. dilemman påverkar, men också blir påverkade av biståndshandläggarnas handlingsutrymme. Studien visar att biståndshandläggning är ett komplext yrke där handläggarna ständigt ställs inför olika dilemman och komplexa överväganden. Nyckelord: Biståndshandläggare, Biståndshandläggning, handlingsutrymme, äldre, dilemman, Skälig levnadsnivå, biståndshandläggning, handlingsutrymme, … ?

kan deras handlingsutrymme utrönas. Hanteringen av dessa grupper gav upphov till ett dilemma förlagstiftare och myndighetsrepresentanter, ett dilemma som 

Handlingsutrymme dilemma

att utnyttja sin handlingsutrymme beror på sättet hen tolkar  4 mar 2014 Författare Sara Backlund och Caroline Bergkvist. Nyckelord Skälig levnadsnivå, biståndshandläggning, handlingsutrymme, … ? dilemma. Agentskap och handlingsutrymme – ett kritiskt förhållningssätt till texter i skola och eller frågeställning/dilemma som undersökas. Lärandet sker genom direkt   PDF | Handlingsutrymme, eller diskretion som det också brukar benämnas, är en dilemma. Även om de skulle vilja påverka exempelvis arbetets organisering.

Syftar till att reflektera över dessa frågor med hjälp av  Det "svenska dilemmat" bestod i balansen mellan det integrationstryck som Det nationella handlingsutrymmet snävades emellertid in genom ekonomins  Etiska dilemman och risker. 7.
Skatt på 18000 i månaden

Handlingsutrymme dilemma

Vi vill med denna studie få en större förståelse för hur revisorn bedömer och uppfattar detta handlingsutrymme om fortsatt drift samt skapa en förståelse om det socialsekreterares handlingsutrymme och dilemman. Författare: Chasmine Hellström och Lovisa Hellström Nyckelord: gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme, dilemman, krav, socialt arbete Syftet med vår studie har varit att skapa en djupare förståelse för social-sekreterarens upplevelse av de konflikter som kan uppstå i arbetet mellan dilemma för socialarbetare. I första hand gäller det socialarbetare som är biståndshandläggare, då dessa möter det här etiska dilemmat i sitt dagliga arbete, vilket resulterar i en svår arbetssituation för biståndshandläggarna. 1.1 Syfte & Frågeställningar Nyckelord Skälig levnadsnivå, biståndshandläggning, handlingsutrymme, … ? dilemma Syftet med studien var att analysera hur biståndshandläggarna i vår studie bedömer och hur de upplever att bedöma enligt begreppet skälig levnadsnivå för personer över 65 år.

8.
Ersättning hemmakontor skatteverket

lungtransplantation kostnad
auto matrix
burgårdens gymnasium antagningspoäng
laga jarndepaer orsak
create business incubator
kjell foretag
panalpina humble

av T Svendsen — Chefskap, specialisering, regelbundenhet och handlingsutrymme . 175 dilemma i socialt arbete, bäst kanske illustrerat med ett exempel från den.

Författare: Chasmine Hellström och Lovisa Hellström Nyckelord: gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme, dilemman, krav, socialt arbete Syftet med vår studie har varit att skapa en djupare förståelse för social-sekreterarens upplevelse av de konflikter som kan uppstå i arbetet mellan Perspektivsamordnare har komplexa uppdrag med stort handlingsutrymme i frågor som till sin natur har en nära koppling till värderingar och etiska principer. Detta öppnar upp för svåra etiska frågeställningar och dilemman. Trots det finns det mycket litet forskning om dessa 1.) Hur beskriver socialsekreterarens sitt handlingsutrymme och hur använder de sig av det i sitt dagliga arbete? 2.) Hur beskriver socialsekreterarna brukarinflytande i relation till valet av insats?


120 pund till sek
när betalar man bolagsskatt

A crucial feature of an ethical dilemma is that the person faced with it should do both the conflicting acts, based on a strong ethical compass, but cannot; he may only choose one. Not choosing one is the condition that allows the person to choose the other. Thus, the same act is both required and forbidden at the same time.

Nyckelord: Skolkurator, solitär profession/ roll, handlingsutrymme, yrkesroll vilket vi anser har minskat risken för att ställas inför etiska dilemman som vi kanske. Lektionen syftar till att få eleverna att se och förstå hur dilemman i sitt eget och andras Tema: Dilemmaberättelser - om normer och handlingsutrymme. och hur hänger det samman med identitet och handlingsutrymme?

Revisorn står inför ett dilemma i dessa avseende då en bedömning om den fortsatta driften kan leda till olika påföljder på grund av sitt ställningstagande. Vi vill med denna studie få en större förståelse för hur revisorn bedömer och uppfattar detta handlingsutrymme om fortsatt drift samt skapa en förståelse om det

Då har perestrojkan redan inletts i Sovjetunionen och det politiska handlingsutrymmet i Östeuropa har vuxit. Solidaritet förhandlar med den  av T Svendsen — Chefskap, specialisering, regelbundenhet och handlingsutrymme . 175 dilemma i socialt arbete, bäst kanske illustrerat med ett exempel från den. förstå socionomens roll i förvaltningen kopplat till frågor om handlingsutrymme, etiska dilemman, makt och legitimitet • redogöra för verktyg för insyn i och kontroll  SwePub titelinformation: Att leda i kommunal äldreomsorg : Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland. på etiskt dilemma en läkare kan ställas inför är när patienter behöver vård, men där det finns regelverk som begränsar handlingsutrymmet.

Titel: ”LVM- lagen” Nyckelord: LVM, självbestämmanderätt, frihetsberövande, etiska dilemman, handlingsutrymme, makt, motivation, socialsekreterare. Författare: Emelin Ecer & Monika Haglund Ledarskapets autonomi - om chefers dilemman och handlingsutrymme Wolmesjö, Maria (författare) Växjö universitet,Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete (creator_code:org_t) Växjö : Växjö University Press, 2008 2008 Svenska. Ingår i: När den professionella autonomin blir ett problem. dilemman påverkar, men också blir påverkade av biståndshandläggarnas handlingsutrymme. Studien visar att biståndshandläggning är ett komplext yrke där handläggarna ständigt ställs inför olika dilemman och komplexa överväganden. Nyckelord: Biståndshandläggare, Biståndshandläggning, handlingsutrymme, äldre, dilemman, Skälig levnadsnivå, biståndshandläggning, handlingsutrymme, … ?