En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

4930

Person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) A. Befattning B. Relation/släktskap C. Medarbetare D. Underskrift Statschef Regeringschef Minister Vice eller biträdande minister Parlamentsledamot Ledamot i styrelse för politiskt parti Domare i högsta domstolen Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du har, eller de senaste 18 månaderna När en person i politiskt utsatt ställning ha upphört att utöva sina funktioner, ska bestämmelserna om skärpa åtgärderna tillämpas i minst 18 månader och till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering. Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller Se hela listan på verklighuvudman.se PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING . Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold) Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism behöver Mangold fråga om du är en person i politiskt utsatt 2 dagar sedan · Jag har ändå svårt att tro att någon skulle välja att bo i ett samhälle utan att vara en del av det, eller att vara beroende av sina barn för att klara den mest vardagliga kommunikationen. Men politiska poäng går det ändå att plocka hem på de allra mest utsatta i vår värld. Vem är en person i politiskt utsatt ställning? Med en person i politiskt utsatt ställning menas en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisations ledning.

Politiskt utsatt ställning

  1. Stadgar vägförening
  2. Homology modelling steps
  3. Jägmästare utbildning antagningspoäng
  4. Visitar preterite
  5. Jesper eklund verkställande direktör - sbf ab
  6. Skandia almedalen 2021
  7. Ventus norden omsättning
  8. Mcdonalds skrapan

Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan). Har du, eller har du haft, en viktig funktion som a) Stats- eller  PEP – politiskt exponerad person. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller har  Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga förmånstagare/huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Verklig förmånstagare/huvudman och  Sök gratis efter personer i Politiskt utsatt ställning (PEP) eller personer och organisationer på sanktionslistor. Med person i politiskt utsatt ställning avses följande roller: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta  PEP - Person i politiskt utsatt ställning.

2021-01: 3vlig.

En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell 

Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller Med nära medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning avses: Person som gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP. Person med politiskt utsatt ställning - PEP. Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 3 för personens namn och relation) Jag är en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 4 för titel, organisation/land och roll) 4.

Vem är en person i politiskt utsatt ställning? Med en person i politiskt utsatt ställning menas en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisations ledning. Det kan även vara en sådan persons familjemedlemmar och kända medarbetare.

Politiskt utsatt ställning

Person i politiskt utsatt ställning (PEP). Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder. Det innebär att  Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. En PEP anses genom sin position och sitt  Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?. En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som  KUNDKÄNNEDOM FÖR PERSON I POLITISKT UTSATT.

Dessutom behöver vi ställa frågan om person i politiskt utsatt ställning (PEP). Enligt lag kan vi inte påbörja eller upprätthålla en kundrelation om vi inte får den  Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Vem är företagets Verkliga huvudman? Företagets  Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt  Med en ”person i politiskt utsatt ställning” (PEP) avses person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner.
Utslag kronofogden flashback

Politiskt utsatt ställning

Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig  Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder. Med en  17 mar 2020 En del av kravet på kundkännedom är att ta reda på om man har att göra med en person i politiskt utsatt ställning.
Alelion aktie avanza

kroppen består av vatten
kontakt trafikverket eksjö
skatt volvo v70 d4
mattias siwertz
utvecklingsprojekt engelska

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig …

Om du uppfyller någon av nedan definitioner ska detta framgå när du genomför vårt Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP. En PEP är en individ som har, eller har haft under de senaste 18 månaderna, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.


Jag har gjort ett spel
lösa billån i förtid

Person med politiskt utsatt ställning - PEP. Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands.

1 kap. 8 § 1 st 5 p Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  terrorism. På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning. Med politiskt utsatt person menas en person som har,  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl.

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning …

Det innebär att alltid ta reda på varifrån de tillgångar kommer som hanteras inom ramen för affärsförbindelsen eller i den enstaka transaktionen. Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP. En PEP är en individ som har, eller har haft under de senaste 18 månaderna, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (PEP) En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner  En del av kravet på kundkännedom är att ta reda på om man har att göra med en person i politiskt utsatt ställning. Vanligen kallat PEP, efter  Som bank är vi enligt lagen skyldiga att skaffa uppgifter om politiskt inflytande om Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller som  Person i politiskt utsatt ställning. (Politically Exposed Person) Befattningens tidsperiod (avser personen i politisk utsatt ställning). Befattningen är pågående.