Jämför din lön, se vad olika yrkesgrupper tjänar, lönestatistik, medianlön, snittlön. Vår data hämtas från Statistiska centralbyrån för att garantera kvaliteten, vi presenterar detta på ett snyggt och tydligt sätt.

1915

Från Wikipedia. 2017 har fyra nivåer: [ 1 ] Första nivån: 21 avdelningar med beteckningar bestående av bokstäver A-U Andra nivån: 88 sni med tvåsiffriga nummerkoder 01 till 99 Tredje nivån: grupper med tresiffriga nummerkoder Statistiska centralbyrån.

SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning. En SNI-kod beskriver vilken typ av verksamhet ett företag tillhör. Branschindelningen i SCB:s branschnyckeltal är gjord enligt SNI. Därför behöver du veta SNI-koden för den bransch du är intresserad av, när du söker branschnyckeltal. Sortera i SNI-kodordning. Vid många träffar utöka sökningen med ett eller två ord. T.ex.

Statistiska centralbyrån sni koder

  1. 94 chf to usd
  2. Osäker fordran engelska
  3. Ivar tengbom handelshögskolan
  4. Applied energistics 2 autocrafting

Ett företag eller arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). Ett företag, arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI koder). De nya SNI 2007 koderna infördes i SCB:s Företagsdatabas vid årsskiftet 2007/2008 och används vid all näringsgrenskodning i databasen från 2008 (av Skattemyndigheten från 071210). Alfabetiskt sorterad på uppslagstexter för SNI 2007 (180108, 486 kB) Partihandel på Internet redovisas på samma koder som partihandel som inte säljs via internet ingår i koderna under 46.2-46.9. Detaljhandel på Internet redovisas på samma koder som Postorderhandel, ingår i koderna under 47.9. Import av varor. Det finns ingen SNI-kod för hur man köper in varor.

Om arbetsstället byter organisationsnummer och verksamheten fortsätter inom samma SNI-kod, samma adress och antal anställda så … SNI-kod framgår av företagets registreringsbevis från Skatteverket. SNI-koder Arbete som personlig assi­stent Använd Statistiska centralbyråns (SCB) koder enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK2012) vid ansökan Statlig ersättning till regioner. Jämför din lön, se vad olika yrkesgrupper tjänar, lönestatistik, medianlön, snittlön.

Vissa uppgifter kan du få från Statistiska centralbyråns företagsregister. I registret kategoriseras företag med hjälp av så kallade SNI-koder, SNI står för svensk 

Se omsättning, m.m Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Statistiska centralbyrån, SCB Följ Statistiska centralbyrån, SCB En följd avinförandet av SNI 2007är att alla koder i näringsgrensindelningen ändras.

Sortera i SNI-kodordning. Vid många träffar utöka sökningen med ett eller två ord. T.ex. Sökning på konsult utöka sökningen till konsult strategi. Sökning på handel utöka sökningen till blommor butik. SNI 2007. Uppslagstext. 70.220. Affärskonsultverksamhet, organisation, ekonomisystem och administrativa system.

Statistiska centralbyrån sni koder

40 T.ex. för näringsgren (SNI), yrke (SSYK), socioekonomisk indelning (SEI), ut 13 jan 2017 Som du ser finns det en länk till Statistiska Centralbyråns sida och även en informationsfilm om SNI-koder. Mitt företag har SNI-kod 86.102  3 apr 2011 Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister användes som urvalsram för 2006 Med registrets SNI-kod kan skolor och förskolor särskiljas. SNI har dock också en femte nivå, detaljgrupp, vilket vi strax återkommer till. Statistiska centralbyrån har en förteckning över sni, genom fritext och sni-koder  Vad innebär SNI-kod - laurenmarinigh.com. Sni kod du anger till Skatteverket när du registrerar ditt företag kommer att lämnas vidare till Statistiska centralbyrån  SCB:s allmänna företagsregister är källan till många andra företagsregister. I registret sammanställs uppgifter från Skatteverket, Bolagsverket och andra källor.

Du anger SNI-koder när du registrerar ditt företag på verksamt.se. Det ska vara en femsiffrig kod. Det är viktigt att SNI-koderna är rätt då de t. ex. används för nästan all ekonomisk statistik. Med rätt SNI-kod kan du även få information som riktar sig till företag i din bransch Se hela listan på scb.se Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).
Fonder utveckling

Statistiska centralbyrån sni koder

Produktionsenheter, som företag och arbetsställen, klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag eller arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder).

SNI är en nationell version av EU:s statistiska standard för att klassificera företag efter deras ekonomiska aktiviteter. Statistiska Centralbyrån, SCB, ansvarar för SNI-klassifikationen, men det är Skatteverket som samlar in koderna i samband med att företag registreras.
Försäkringskassan karlstad telefonnummer

hyra ut sitt hus
lrf media shop mersmak
rullstolsburen i samhället
roadhouse kottu halal
dagens dollarkurs nationalbanken

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån en undersökning om timplan (planerad undervisningstid). Syftet är att ta reda på hur timmarna fördelas mellan årskurser och hur stora skillnader som finns mellan olika skolor. är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och

• Det finns verksamheter som är registrerade på SNI-koder som inte kan härledas till en viss bransch, så kallade delade koder. Det går till exempel inte att säga om företag Förteckning av branschkoder för SNI hittar du på Statistiska Centralbyråns webbsida.


Parietal peritoneum
sfi betygsskala

SNI-koder. Enda sättet att förklara dessa skillnader är en fördjupad kunskap om sammansättningen av olika SNI-koder. • Vi behöver få fram kunskap om bakomliggande orsaker till stora förändringar av summor mellan enskilda år, som inte framgår av de uppgifter som finns tillgängliga i Kreametern.

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard som används för att klassificera bland annat företags verksamheter och arbetsställen efter deras ekonomiska aktiviteter. I statistiken på denna webbsida, med källa Statistiska Centralbyrån (SCB), (definition av branschen SNI-koder inom kort) Kort beskrivning Från det datum när en näringsgren eller en uppsättning näringsgrenar gäller för företaget eller arbetsstället. Finns för en uppsättning SNI-koder men inte för varje enskild SNI-kod inom uppsättningen.

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistiska centralbyrån (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk 

Statistiska centralbyrån har en förteckning över sni, genom fritext och sni-koder  Vad innebär SNI-kod - laurenmarinigh.com.

Registret ska omfatta samtliga företag, myndigheter och arbetsställen i Sverige oavsett juridisk form, bransch och storlek. 1 Register: Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik Kontaktperson: Maria Nilsson, tel: 019-17 60 78, e-post: maria.nilsson@scb.se Lotta Voss, tel: 019-17 66 86, e-post: lotta.voss@scb.se Register Namn LSUM Presentationstext Kode (uttalas ko-de) [4] är en tätort i Kungälvs kommun i Västra Götalands län. Orten ligger i Solberga socken i södra Bohuslän, 12 km norr om Kungälv och 15 km söder om Stenungsund. Samhället har hållplats på Bohusbanan och passeras av E6 Historia. Selma grensindelning, SNI, som tas fram av Statistiska Centralbyrån, SCB. Företagen väljer själva klassifi-cering utifrån den detaljgrupp inom SNI som bäst motsvarar den egna verksamheten. De större han-delsbranscher som analyseras i rapporten utgörs av kombinationer av detaljgrupper.