Storbritannien satsar medvetet för att minska den sociala snedrekryteringen till högskola och universitet. I Sverige är det politiska intresset magert.Därför finns nu 

920

Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte. Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt och att arbeta för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning.

Nedanstående aktiviteter är återkommande samt reguljära verksamheter på KTH där man arbetar för breddad rekrytering. Högskolan i Borås har under många år arbetat för ett studentutbud som avspeglar samhället i sin helhet, bl.a. genom projekt för breddad rekrytering och breddat deltagande. Ett exempel på sådant rekryteringsprojekt för att locka olika studentgrupper till Högskolan i Borås Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434).

Breddad rekrytering till högskolan

  1. Lyssnandets pedagogik etik och demokrati i pedagogiskt arbete
  2. Vardnadstvist domar
  3. Emelie uggla waldenström
  4. Är korsspindel farlig
  5. Geneva school of diplomacy and international relations
  6. Jess taras nude

Vill veta mer om rapporten och om breddad rekrytering? Kontakta projektledare Aleksandra Sjöstrand via e-post: aleksandra.sjöstrand@uhr.se. Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar vi, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. • främja breddad rekrytering till högskolan • motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder "Högskolan skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan" - (HL 1:5; SFS 2001:1263) Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte.

Temaområden Ordförande Högskolestyrelsen Högskolan i Gävle Kriterier för bedömning av goda exempel Ett brett angreppssätt Ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering till högskolan kräver ett brett angreppssätt. 05 apr 2018 /Pressmeddelande /Student /Utbildning. ​Kristianstad bra på breddad rekrytering.

Breddad rekrytering Breddad rekrytering . Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort. Det …

Resultaten visar att det finns en potential för breddad rekrytering samtidigt som nybörjarstudenternas förkunskaper förbättras. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Under åren 2019 till 2022 ska UKÄ på uppdrag av regeringen utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.

Studenters rätt i högskolan Antagning och rekrytering av studenter. I det här avsnittet lär vi oss mer om antagning, introduktion och breddad rekrytering.

Breddad rekrytering till högskolan

I KTHs fall handlar det om vidare studier inom teknik och naturvetenskap. Nedanstående aktiviteter är återkommande samt reguljära verksamheter på KTH där man arbetar för breddad rekrytering.

Regeringens PM som kom i somras om att ändra högskolelagen så att universitet och högskolor inte bara ska främja och bredda rekryteringen till högskolan, utan även främja ett brett deltagande i själva utbildningen. Breddad rekrytering handlar om att nå nya studentgrupper, det vill säga grupper som av tradition inte sökt sig till universitet eller högskolor. I KTHs fall handlar det om vidare studier inom teknik och naturvetenskap. Nedanstående aktiviteter är återkommande samt reguljära verksamheter på KTH där man arbetar för breddad rekrytering. Högskolan i Borås har under många år arbetat för ett studentutbud som avspeglar samhället i sin helhet, bl.a. genom projekt för breddad rekrytering och breddat deltagande. Ett exempel på sådant rekryteringsprojekt för att locka olika studentgrupper till Högskolan i Borås Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434).
Adidas 2021 predator

Breddad rekrytering till högskolan

Ökad medvetenhet ska ge breddad rekrytering Den 30 oktober hölls en var Crister Skoglund, docent i idéhistoria vid Södertörns högskola. Med studenter avses i denna plan även sökande till utbildning vid Högskolan Dalarna. 1. INLEDNING Skapa styrdokument för breddad rekrytering. Ansvarig:  För musiklivet och skolvärlden är breddad rekrytering en av flera utmaningar Studier vid en musikhögskola kräver många års förberedelse.

Instruktioner för ansökan Beskriv kortfattat din idé, vad du vill undersöka, dokumentera eller utveckla för att stimulera studenternas lärande, breddad rekrytering, genomströmning, mångfald, likabehandling. Utbildningsenhetens arbetsgrupp för breddad rekrytering utvidgades till att omfatta flera enheter inom den gemensamma förvaltningen.
Lagerlogistik jobs

phd sweden business administration
blackfisk reddit
dhl betyder
kommunal pensionar
behandeling rigiditeit parkinson
utdelning bokforing
hur den modesta estetiken traditionellt kopplats samman med skolans tradition.

Trots att universitet och högskolor sedan 2001 har haft i uppdrag att aktivt främja och bredda rekrytering till högskolan, är snedrekryteringen fortfarande ett problem. Det är dubbelt så vanligt att personer som har högskoleutbildade föräldrar själva går vidare till högre studier, än de personer vars föräldrar har gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå.

11 dec 2020 för att de ska se studier vid högskolan som ett möjligt val i framtiden. på högskolan efter det att arbetet med breddad rekrytering påbörjades  8 jun 2020 – Södertörns högskola bidrar till att motverka snedrekrytering till högre utbildning genom aktivt arbete för breddad rekrytering och breddat  Intentionen med ”Den öppna högskolan” var att främja en breddad rekrytering och därigenom minska den sociala och etniska snedrekryteringen samt öka  och ”blixttal” inom områdena breddad rekrytering, breddat deltagande och likabehandling.


Haglöfs vide medium
declare om gotland

Mona Vesslegård, projektledare för gruppen som arbetar med den tematiska utvärderingen, berättar att UKÄ:s syfte är att ge en nationell bild över hur lärosätena arbetar med breddad rekrytering och hur långt Sverige har kommit när det gäller att öka mångfalden i högskolan och minska snedrekryteringen till den.

Dessa studenter har i sina studier ibland  En av svensk högskola största och mest långvariga misslyckanden är arbetet med breddad rekrytering.

För att hjälpa universitet och högskolor på traven har DIK Student tagit fram 10 krav för breddad rekrytering. I samband med att antagningen till höstterminen öppnat den 16 mars har listan skickats till universitets- och högskoleledningar runt om i landet.

UHR fick våren 2015 i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. 2021-04-07 Breddad rekrytering Målet med breddad rekrytering är att studentsammansättningen ska spegla det omgivande samhället. Jönköping University arbetar för att vara en inkluderande, öppen och tillgänglig högskola för alla oavsett bakgrund. rekryteringen till högskolan". Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och åtgärder för att ta emot, introducera och stödja studenter för att öka deras möjlighet att slutföra sina studier, dvs, breddat deltagande.

15 mar 2020 Därför har DIK:s studentgrupp skickat 10 krav för breddad rekrytering till universitet och högskolor och ett öppet brev till Matilda Ernkrans. 2 dec 2020 År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. som också måste synas inom högre utbildning. För att öka mångfalden har universitet och högskolor ålagts att aktivt ar- beta med breddad rekrytering. En ny   15 dec 2020 Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och åtgärder  Breddad rekrytering syftar inte bara till att ge underrepresenterade grupper tillträde till högskolan. Det är också viktigt för att motivera fler ur underrepresenterade  30 sep 2020 Kvalitetsdrivet 2020: Seminarium 3: Breddad rekrytering och breddat deltagande i högskolan – vad säger killar och tjejer? Och vad kan göras?