Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på "halv stång". I första hand är det sorgehuset som flaggar, men även andra som stod den döde nära kan flagga.

2128

övriga nationsflaggor gäller samma regler som för den svenska flaggan. Flaggning på halv stång vid stadshuset beslutas av kommunchefen eller i dennes 

Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-05-10 § 113 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Kommunstyrelsen 2018-08-14, § 159 Riktlinjer för offentlig flaggning vid kommunala byggnader . Sida 3(7) har flaggning på halv stång företrädesrätt. Flaggan skall vara hel och ren med färgerna i Vid flaggning på halv stång på fristående flaggstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Om flaggning på halv stång råkar sammanfalla med allmän flaggdag, äger flaggning på halv stång företräde.

Regler för flaggning på halv stång

  1. Prima teknik
  2. Intestinala enterokocker.

Flaggning på övriga flaggstänger på allmänna platser enligt punkterna 1-10 sker enligt praxis och om Regler för flaggning i Vårgårda kommun Datum 2019-02-26 Utgåva 1.0 Sida 7(8) för SPU och kommunikation. Kostnaden för denna form av flaggning ska debiteras respektive arrangör. Flaggregler Ansvarsfördelning för kommunens flaggstänger Ansvarig chef på platsen där flaggning ska ske är ansvarig för att flaggning sker enligt dessa regler. Vid flaggning i samband med kunglig persons jordfästning flaggas på halv stång hela dagen.

Vid begravningsaktens slut ska flaggan i topp varefter den halas och tas ner. Vid flaggning på halv stång på  I särskild bilaga redogörs för de generella regler som gäller vid flaggning.

Det finns särskilda regler för hur du ska flagga vid en begravning men precis som det är med svenska regler för flaggning så är de inte absoluta. Det finns med andra ord en hel del flexibilitet i reglerna för flaggning vid begravning. Det finns ett mer allmänt begrepp för en sådan flaggning vilken är att flagga på halv stång.

Om flaggning på halv stång sammanfaller med en allmän flaggdag äger flaggning på halv stång Flaggning på halv stång sker i regel vid följande tillfällen: Den dag dödsfallet inträffar eller dagen efter. Sker dödsfallet en lördag eller söndag och flaggning ska ske på arbetsplats eller skola, kan flaggan hissas på halv stång påföljande arbetsdag/skoldag. Flaggning på halv stång förekommer som regel den dag dödsfallet inträffar (eller dagen därpå) och den dag begravningen äger rum. Så snart begravningen är slut hissas flaggan i topp och halas ned antingen omedelbart eller vid ordinarie tidpunkt.

Vid dödsfall hissas flaggan på halv stång döds- och begravningsdagarna. Härvid hissas flaggan först i topp och halas så ned en tredjedel av stångens längd. När jordfästningen ägt rum hissas flaggan först i topp varefter den nedhalas, antingen omedelbart eller vid vanlig tidpunkt.

Regler för flaggning på halv stång

4.8 Flaggning vid andra tillfällen eller med andra flaggor Flaggning på halv stång innebär att flaggan först hissas i topp, för att sedan omedelbart sänkas ned till 2/3 höjd Flaggning på stång i land är en relativt modern företeelse, i Sverige fick den allmänna flaggningen sitt stora genombrott den 6 juni 1916, då Svenska flaggans dag firades för första gången.Som regel gäller att en tredjedel eller 3-4 meter av stången skall skjuta OBS! Flaggning på halv stång är ett sätt att hedra en avliden, vilket även gäller på allmänna flaggdagar. Endast nationsflagga hissas på halv stång.

Vid dödsfall hissas flaggan på ”halv stång” – vilket betyder 2/3 av flaggstångens höjd. På stadens födelsedag 21 maj. •. På begravningsdagen för Helsingborgsmedaljörer hissas Sveriges flagga på halvstång. Stadens vapenflagga hissas då på  Vid flaggning på halv stång hissas flaggan först i topp och halas därefter till 1/3 av stångens längd. Flaggan ska således vara hissad på 2/3 av den normala höjden  Det finns också regler för flaggning på respektive plats Vid dödsfall och begravning flaggar man på halv stång, vilket innebär att flaggan hissas: • Till ungefär  Riktlinjer för flaggning fastställer när Avesta kommun ska flagga och Flaggning ska ske allmänna flaggdagar enligt allmänna flaggregler vid stadshuset Vid dessa tillfällen hissas flaggan på halv stång på dödsdagen eller dagen efte 29 jan 2019 Den här riktlinjen fastställer allmänna flaggregler, samt när och hur Flaggning på halv stång innebär att flaggan först hissas i topp för att  26 sep 2019 Ansvarsfördelning för kommunens flaggstänger . Flaggregler för den svenska nationsflaggan .
Dick cheney shot attorney

Regler för flaggning på halv stång

Flaggning på halv stång sker vanligen den dag dödsfallet inträffat eller, om flaggtiden blir mycket kort den dagen, dagen efter dödsfallet, samt på dag för begravning. Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, för att antingen omedelbart halas ned eller förbli hissad i topp och sedan halas ned på vanlig tid. Sektorchef, verksamhetschef eller enhetschef ansvarar för att flaggning på halv stång genomförs. När flaggning sker ska detta meddelas till kommunens reception och kommunikatör. 3 Placering av flaggor Vid flaggning med utländska flaggor bör den svenska flaggan hissas samtidigt och på hedersplats.

x Flaggning ska ske på halv stång på dödsdagen eller dagen efter när det gäller dödsfall av 2020-04-29 äger, enligt vedertagna regler, flaggning på halv stång företräde. Beslut om flaggning enligt punkterna 2-10 fattas av någon av kommunsty- relsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande, kommunchef eller kommunsekreterare. Flaggning på övriga flaggstänger på allmänna platser enligt punkterna 1-10 sker enligt praxis och om Regler för flaggning i Vårgårda kommun Datum 2019-02-26 Utgåva 1.0 Sida 7(8) för SPU och kommunikation. Kostnaden för denna form av flaggning ska debiteras respektive arrangör.
Lynx interaktiv tavla

kontaktperson socialtjänsten ersättning
flygplatskontrollant utbildning göteborg
är bostadsbidrag skattepliktigt
katedralskolan logga
spraytan utbildning linköping
laroplan svenska
sluta amma på natten tips

Flaggning på halv stång på kommunens flaggstänger . fastställer när Uppsala kommun ska flagga samt vilka allmänna flaggregler som gäller 

Detta innebär att flaggan på fristående stång, ska vara hissad på ungefär. 24 § Örlogsflagga som skall föras på halv stång skall först hissas i topp och därefter halas ned en tredjedel av stångens (motsv.) höjd. På  Vid dödsfall och begravning flaggas på halv stång, dvs. på 2/3 av normal höjd.


Skriva kronika
soka grundskola goteborg

13 jan 2020 ALLMÄNNA FLAGGREGLER. 5. ÅSTORP Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. Allmän flaggning ska ske på kommunens officiella flaggstång framför kommunhuset de dagar När en anställd avlide

flaggdagar.

Staden har särskilda anvisningar för officiell flaggning. tyst minut och sorgeflaggning (halv stång) är utgångspunkten att flaggning begränsas 

Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång. Vid dödsfall hissas flaggan på halv stång döds- och begravningsdagarna. OBS! Flaggning på halv stång är ett sätt att hedra en avliden, vilket även gäller på allmänna flaggdagar. Endast nationsflagga hissas på halv stång. Rådhus Skåne i Kristianstad Flaggning på halv stång sker vid dödsfall av en medarbetare som har sin ordinarie arbetsplats på rådhuset. Flaggningen sker på stång 1. Regler för flaggning på kommunala byggnader i Karlshamns kommun På Rådhuset Allmän flaggning Flaggan hissas på hel stång på s.k.

Vid statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser för flaggning. Vid landssorg kan flaggas på halv stång på flera flaggstänger om sådana finns, annars gäller flaggning på huvudflaggstången.